Att vara lycklig på jobbet gynnar karriären

Hittade den här artikeln när jag var inne på SvD :

Roligt på jobbet viktigt för lyckan

Här är ett utdrag ur den artikeln:

Att hur man mår på jobbet påverkar lyckan kanske inte överaskar, men Stefan Rossi, vd på Wise är förvånad över att till exempel utveckling och att ha kul på jobbet hängde mer ihop med lyckokänslan än om man har familj.

– Det framställs ofta en bild av jobbet som ett intrång i att bli lycklig. Den här undersökningen visar att jobbet är viktigare än familjen för att nå lycka och att vi bör ta det ännu mera på allvar hur det är på jobbet.

Denna länk fanns i artikeln ovan Att vara lycklig på jobbet gynnar karriären | Karriär | SvD.

Följande utdrag intresserade mig:

Det visades sig att de minst lyckliga anställda uppgav sig jobba 40 procent av sin arbetstid med det som de var menade att göra. Lyckliga å sin sida uppgav istället att de jobbade 80 procent av arbetstiden med sina arbetsuppgifter.

– Det innebär att de (olyckliga) lägger ner två dagar i veckan på riktigt arbete, medan deras lyckliga kollegor lägger ner fyra dagar, säger Jessica Pryce-Jones till tidningen Forbes

Å andra sidan är mer olyckliga medarbetare mindre kreativa, har en sämre förmåga att lösa problem och smittar dessutom ofta andra med sin mer negativa syn på livet.

Hade precis en diskussion med en kollega kring det här med anställda som smittar sina kollegor med sitt gnäll och negativa attityd. Vissa människor är det omöjligt att ändra på trots att man försökt med allt. Den anställde måste ju själv vilja förändra sig och ofta tycker de att felet ligger hos alla andra.

Varsel

Varslade två livstids-anställda igår mm kunde erbjuda dem annat vikariat istället. Skönt att kunna göra dem glada. Annars har jag jagat skoljurister för att fråga om en sekretessfråga vid enskild vårdnad. Lärde MIG en del o det är bra att man kan vända sig till någon när man är osäker.
Första året på rektorutbildningen handlade om skoljuridik och då fick vi rådet att fråga en jurist i komplicerade fall. Rektorsarbetet är ju en sorts myndighetsutövning och det gäller att ha på fötterna innan man tar beslut.
Nu är jag ledig tills på tisdag. Skönt !

PERSONAL

Personalen är vår viktigaste resurs. Som ledare har man alltid ögonen på sig.

Det gör det extra viktigt att vara en förebild.Vilket inte alltid är så lätt !

 

 

 

Reflekterar ofta kring mitt ledarskap och är ibland väldigt självkritisk. Som ledare har man ofta visioner om vart man vill nå med sin verksamhet. Men om man inte får med sig personalen eller har personal med förmåga eller kompetens att hänga med så står man sig slätt. Ibland tycker jag att det tas allt för lite egna initiativ till utveckling. Personalen är ofta nöjd som det är. Själv ligger man flera steg framåt och då gäller det att bromsa in lite så att alla hänger med. Det är en svår balansgång för ibland måste man piska på eftersom kraven utifrån är stora att leverera resultat. Drömscenariot för mig skulle vara att jag inspirerar till vidare initiativ och sedan kan coacha kollegan till att fullfölja. Ofta sätter vi igång saker men brister i uppföljningen och upptäcker långt senare att vi inte nått dit vi önskade.

Ibland misslyckas man därför att man i grunden inte delar samma åsikt om vägen till målet. Man vill inte gå in och styra för mycket med risken för att det inte blir någon styrning alls.

Mina värderingar påverkar mig ofta väldigt mycket när jag bedömer en kollegas resultat. När vi inte når varandra så beror det ofta på att vi i grunden inte delar samma värderingar kring den aktuella frågan. Därmed blir inte ambitionen att nå de gemensamma målet lika starkt. Det blir då en fråga om min förmåga som ledare att skaffa mer förståelse för kollegans situation och att därefter hitta ett annat sätt att få han/henne att fortsätta arbeta mot målet. Det är ofta svårt att ändra på människors värderingar det är därför det är så viktig att vi pratar om dem och hur de påverkar vårt arbete.