100 Must See Interviews With the World’s Most Successful Entrepreneurs

http://under30ceo.com/100-must-see-interviews-with-the-worlds-most-successful-entrepreneurs/

Annonser

Vinst får aldrig vara syftet

Här beskriver Miljöpartiet sin syn på skolan:

Huvudregeln ska dock vara att det överskottet ska återinvesteras i verksamheten och inte hamna i ägarnas fickor. Syftet med att driva skolor får aldrig vara den egna plånboken. Syftet ska vara att bidra till den gemensamma uppgiften att uppfylla skolans breda kunskapsuppdrag och ge varje elev möjligheter att tänja sina gränser och nå så långt det bara är möjligt.

Vinst får aldrig vara syftet | Brännpunkt | SvD.

 

Vinstkrav ger en sämre skola

Idag kan man läsa följande om skolan i SvD:

När skolor går i konkurs är det eleverna som drabbas.

Sten Svensson

Vinstkrav ger en sämre skola | Brännpunkt | SvD.

För att motverka detta tror jag dels att det behövs någon sorts reglering av möjligheten att ta ut vinster i bolag som driver skola. Dels skulle kontrollen av skolorna bli bättre och chansen till en mer likvärdig skola skulle öka om staten tog tillbaka ansvaret för skolan.

 

Att vara lycklig på jobbet gynnar karriären

Hittade den här artikeln när jag var inne på SvD :

Roligt på jobbet viktigt för lyckan

Här är ett utdrag ur den artikeln:

Att hur man mår på jobbet påverkar lyckan kanske inte överaskar, men Stefan Rossi, vd på Wise är förvånad över att till exempel utveckling och att ha kul på jobbet hängde mer ihop med lyckokänslan än om man har familj.

– Det framställs ofta en bild av jobbet som ett intrång i att bli lycklig. Den här undersökningen visar att jobbet är viktigare än familjen för att nå lycka och att vi bör ta det ännu mera på allvar hur det är på jobbet.

Denna länk fanns i artikeln ovan Att vara lycklig på jobbet gynnar karriären | Karriär | SvD.

Följande utdrag intresserade mig:

Det visades sig att de minst lyckliga anställda uppgav sig jobba 40 procent av sin arbetstid med det som de var menade att göra. Lyckliga å sin sida uppgav istället att de jobbade 80 procent av arbetstiden med sina arbetsuppgifter.

– Det innebär att de (olyckliga) lägger ner två dagar i veckan på riktigt arbete, medan deras lyckliga kollegor lägger ner fyra dagar, säger Jessica Pryce-Jones till tidningen Forbes

Å andra sidan är mer olyckliga medarbetare mindre kreativa, har en sämre förmåga att lösa problem och smittar dessutom ofta andra med sin mer negativa syn på livet.

Hade precis en diskussion med en kollega kring det här med anställda som smittar sina kollegor med sitt gnäll och negativa attityd. Vissa människor är det omöjligt att ändra på trots att man försökt med allt. Den anställde måste ju själv vilja förändra sig och ofta tycker de att felet ligger hos alla andra.